"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi, küçük ekonomik grupların ekonomik davranışlarını inceleyen ekonominin en büyük alt alanıdır. Her şey büyük ve küçük veya makro ve mikro olmak üzere iki farklı resimden görülebilir. Makro, geniş açılı bir objektiftir ve mikro, dar odaklı bir lenstir. Ekonominin makroekonomi ve mikroekonomi olmak üzere iki alanı daha vardır.

Mikroekonomi, tüketici ve iş dünyasının ekonomideki rolüne odaklanır. Bu grupların karar alma süreçlerine özellikle dikkat eder. Bu kararlar tüketici malları satın alması ve mal için ne kadar ödeyeceğidir. İşletme tarafından, ürünü için ne kadar işin ücretlendirileceğini belirleyen malların fiyatları da olabilir. Mikroekonomi, tüm ekonominin daha küçük birimlerinin bir çalışmasıdır. Mikroekonomi çalışması arz ve talep terimlerine dayanmaktadır.

 Mikroekonominin genel olarak kaygısı, elde bulunmakta kıt kaynakların alternatif kullanımlar arasında daha verimli bir şekilde tahsis edilmesidir.

Mikroekonominin aşağıdaki alt alanları vardır:

Rasyonel Davranış: Bireyler fayda temelli teori hakkında kararlar alırlar. Bireylerin verdiği karar onlar için en tatmin edici olarak kabul edilir. Rasyonel davranışa, rasyonel karar verme denir. İşletmeler piyasadaki rakiplerine göre karar verir. Tüketicilerin ve bireylerin eylemlerinin fırsat maliyeti, karar verme sırasındaki hesaplarını içerir.

Mikroekonomi Sorularına Örnekler

Malın fiyatındaki bir değişiklik ailenin satın alma kararını nasıl etkiler? Faiz oranlarındaki yükseliş ya da düşüş gibi değişimlerden ulusal tasarruflar nasıl etkilenebilir? Eğer bir işçinin maaşı artacaksa, daha fazla saat mi çalışacak? Bazen mikroekonomi sorunu bir şekilde makroekonomi ile ilgilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir