"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mikroekonomi Ve Makroekonomi Arasındaki Farklar

Ekonomi, insanların sınırsız ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için mal ve hizmetleri üretmek, dağıtmak ve tüketmek için sınırlı kaynakları nasıl kullandıklarını inceleyen sosyal bilim olarak tanımlanabilir. Mikroekonomi ve makroekonomi, ekonominin daha geniş bağlamında var olan tek uzmanlık yolları ve disiplinler olmamasına rağmen, bu iki ilişkili, birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.

Mikroekonomi ve makroekonomi tam olarak isimlerinin gösterdiği şeyi yapar. Mikroekonomi, ekonomiler içinde hareket eden insanların, işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların fotoğraflarına odaklanırken, makroekonomi bu ekonomilerdeki daha geniş eğilimlerin büyük resmine odaklanmak için uzaklaşır. Her iki alan da aynı kavramları kullanır. Ayrıca, ne mikroekonomi ne de makroekonomi bağımsızdır ve dolayısıyla diğerinden ayrı değildir. Bireysel ekonomik eylemler kendi ekonomileri bağlamında anlaşılamazken, ekonomiler onları oluşturan bireysel aktörleri anlamadan anlaşılamaz.

Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi, hane halkı ve işletme firmaları gibi bireysel temsilcilerin eylemlerini inceler. Esas olarak bireylerin yaşam maliyetleri için kendi sınırlı kaynaklarını kullanma  kararları ve bu kararların talep üzerindeki etkisi ileilgilenmektedir. Belki de en önemli mikroekonomi örneği, bir ürünün fiyat ve miktarının, o ürüne olan talebin etkileşimi ve üreticilerin tedarik etmeye istekli olmasıyla belirlendiğini belirten standart talep – arz modelidir. Mikroekonominin çoğu, tüketiciler ve üreticilerin bu ilişkideki kararları ve bunların ürün üzerindeki etkileri etrafında dönmektedir. Örneğin, devlet müdahalesinin olmadığı doğal tekellere yol açan piyasa koşullarının incelenmesi, tüketicinin o ürünün prestijini algılamasına dayalı bir ürüne olan talebin değişmesinin incelenmesi gibi mikroekonomik bir konu olarak değerlendirilir.

Makroekonomi Nedir?

Mikroekonominin aksine, makroekonomi, bu bireysel ekonomik faktörlerden oluşan ekonomileri inceler. Tüm ulusal ve uluslararası ekonomileri, özellikle bu ekonomilerin çıktılarını, işsizlik oranlarını ve paranın değerindeki değişiklikleri etkileyenleri kapsayacak şekilde uzanan ekonomik olguyu incelemekle ilgilenmektedir. Makroekonomide ortak konular arasında iş döngüsü, uluslararası ticaretin etkileri ve uzun vadede ekonomik büyümeye katkıda bulunan faktörler hakkındaki teoriler yer almaktadır.

Mikroekonomi ve MakroEkonomi Nasıl Etkileşir?

Mikroekonomi ve makroekonomi birbiriyle ilişkilidir çünkü ilgi alanları birbirine bağlıdır ve ayrılamaz. Bireylerin kararları, makroekonomide incelenen ekonomileri oluşturur, çünkü bu ekonomilerdeki daha geniş eğilimler bu bireylerin kararlarını güçlü bir şekilde etkiler. Bir mikroekonomist, ekonomik büyüme ve vergilendirme politikaları gibi makroekonomik eğilimlerin etkisini anlamadan işletmelerin yatırım politikalarını inceleyemez. Benzer şekilde, bir makroekonomist, bireysel hane halklarının ve firmaların taleplerini anlamadan bir ülke ekonomisindeki çıktı bileşenlerini inceleyemez.

Sonunda, mikroekonomi ve makroekonomi çok farklı açılardan da olsa aynı şeyleri inceler. Mikroekonomi aşağıdan yukarıya yaklaşırken, makroekonomi yukarıdan aşağıya bir yaklaşıma sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir