"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mutlaka Bilmeniz Gereken Temel Ekonomi Kavramları

Piyasaya hakim olmak ve yatırımlarınızdan kazanç elde edebilmek için bu temel ekonomi kavramları bilmek sizlere çok büyük yararlar sağlayacaktır. Böylece ilerleyen zamanlarda karşılaşacağınız durumlar karşısında sahip olduğunuz bilgiler ile sorunlarınızı çözebilir duruma gelebilirsiniz.

Fiyatların Düştüğü Piyasa

Bir ayı piyasası prensibi yeterince basittir. Esasen, bu piyasaların fiyatların düşmeye devam ettiği bir düşüş sarmalına düşmesiyle, borsa performansı hakkında olumsuz ya da kötümser bir görünümü temsil eder .

Ayı piyasasının bir sonucu olarak, hisse senedi satışları artma eğilimindedir. Ayrıca, yatırımcılar yatırımlarından daha fazla zarar beklemekte ve alabilmektedirler.

Boğa Piyasası

Boğa piyasası, ayı piyasasına kıyasla bir borsa performansı hakkında çok daha olumlu bir görünümü temsil eder.

Boğa piyasası ekonominin temel terimlerinden biridir.

İş Çevrimi

İş çevrimi, bir ekonominin belirli bir zaman diliminde genel genişlemesi ve müteakip daralması anlamına gelir.

Sonuç olarak, iş döngüsü, makroekonomik teorinin daha geniş alanının bir parçasıdır. Yazının ilerleyen kısımlarında makroekonominin bir tanımını bulabilirsiniz.

Karşılaştırmalı Üstünlük

Ekonomist David Ricardo’ya atfedilen bir terimdir. Karşılaştırmalı üstünlük, bir tarafın diğer taraf veya taraflara kıyasla fırsat maliyeti daha düşük olan mal ve / veya hizmet üretme kabiliyetini tanımlayan teorik bir kavramdır.

Deflasyon

Deflasyon, enflasyonun tam tersidir. Talep azaldığında ortaya çıkar ve bu da düşük fiyatlar gibi sonuçlar üretir.

İş Bölümü

İş bölümü, ayrı grupların veya bireylerin her bir görevi yerine getirebilmesi için görevleri parçalama sürecini tanımlar. Genellikle üretim süreci ve genel verimlilik ile ilişkilidir.

İsteklerin Esnekligi

Talebin esnekliği, mal veya hizmetlere yönelik talebin fiyatı değiştiğinde mal veya hizmet talebinin nasıl arttığını veya azaldığını açıklar.

Genellikle talebin esnekliğine duyarlı olan mallar aşağıdaki modelleri göstermelidir:

Malın maliyetindeki bir artış, talebin azalmasına yol açacaktır; buna karşılık malın maliyetindeki bir azalma, talebin artmasına neden olacaktır.

Finansal Piyasalar

Finansal varlıkların alınıp satıldığı bir piyasayı ifade eder. Finansal pazarın yaygın bir örneği borsadır.

Maliye Politikası

Maliye politikası, bir hükümetin harcamalarını ve özellikle harcama seviyeleri değiştiğinde ekonomiyi nasıl etkilediğini ifade eder.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

GSYİH genellikle bir ülkenin ekonomik performansının ve faaliyetinin bir ölçüsü olarak kullanılır. Genellikle üç ayda bir veya yıllık olarak hesaplanır.

Büyüme Oranı

Büyüme oranı, büyümenin ve bir süre boyunca nasıl arttığının bir ölçüsüdür. Ekonomik büyümeyi, gayri safi yurtiçi hasılayı veya bir şirketin yıllık büyüme oranları gibi öğeleri tanımlamak için kullanılabilir.

Faiz Oranları

Faiz oranı, ödünç alınan anapara miktarına yüzde uygulanarak hesaplanır. Alınan faiz tutarı genellikle yıllık orana göre hesaplanır. Faiz oranları ekonomi terimlerinin merkezinde yer alır. Popüler ekonomik terimler faiz oranları gibi terimleri içerir.

Şişirme

En basit anlamda, enflasyon olduğunda mal ve hizmetler için ücretlerin yükselmesi söz konusudur. Bir ekonominin enflasyonu olduğunda, yaşam maliyeti artar.

Keynesyen Ekonomi

Ekonomist John Maynard Keynes tarafından geliştirilen Keynesyen ekonomi, hükümetin harcama ve vergiler yoluyla ekonomiye katılımının talebi artırmaya ve bir ekonomiyi depresyondan çıkarmaya yol açacağı inancını içeren Keynes’in ekonomik teorilerini ve inançlarını açıklar.

Talep Yasası

Talep yasası, fiyatlar arttıkça müşterilerin satın alma alışkanlıklarının nasıl değiştiğini inceler. Özellikle, teori, tüm diğer şeylerin eşit olduğunu, iyi bir fiyat yükseldiğinde, o iyiye olan talebin düştüğünü ortaya koymaktadır.

Arz Yasası

Arz yasası, diğer her şeyin eşit olduğunu, fiyat seviyelerindeki artışın, tedarik edilen malların miktarında bir artışla sonuçlandığını belirtir.

Genel Ekonomi

Makroekonomi, ekonominin toplamda yani bir bütün olarak nasıl davrandığını inceler. Makroekonomide incelenen kavramlar şunları içerir:

  • Şişirme
  • Ekonomideki fiyatların seviyesi
  • Büyüme oranı

Marjinal Fayda

Marjinal fayda, bir tüketicinin bir mal veya hizmet tüketerek elde ettiği memnuniyet miktarını ifade eder. Marjinal fayda, ekonomistler tarafından bir tüketicinin ne kadar mal veya hizmet satın alması gerektiğini ölçmek için kullanılabilir.

Mikroekonomi

Makroekonominin tersi mikroekonomidir. Mikroekonomi, bireylerin ve şirketlerin bir ekonomi içinde nasıl davrandığına ve davranışlarının bir ekonomiyi nasıl etkilediğine odaklanır.

Monetarizm

Parasalcılık, bir ekonomideki para hacminin, ekonomik faaliyet ve büyüme miktarında anahtar bir faktör olduğu fikrine odaklanan bir düşünce okuludur. Keynesyen iktisadın aksine bir teoridir. Parasalcılık bilinen en iyi ekonomi terimlerinden biridir. Ekonomi anahtar terimleri genellikle para veya servet yaratma kavramına odaklanır.

Oligopol

Pazar payı alanında kullanılan bir terimdir. Tekelde, piyasada sadece bir tedarikçi vardır ve bir ikilide sadece iki tane vardır. Bir oligopolde, piyasada ikiden fazla tedarikçi vardır ve bir tedarikçinin eylemleri diğerlerinin eylemlerini etkileyebilir.

Fırsat Maliyeti

Fırsat maliyeti, farklı bir fırsatı değerlendirmek için bir fırsatı kaçırmanın maliyetidir. Fırsat maliyetinin bir örneği, bir şirkete yatırım yapmak için bir şirkete yatırım yapmaktan vazgeçebilecek yatırımcılarda görülebilir.

Stagflasyon

Stagflasyon, yavaş ekonomik büyüme yaşayan bir ekonomiyi ifade eder. Stagflasyon enflasyon veya deflasyondan çok daha az yaygındır.

Görünmez El

Filozof Adam Smith tarafından ortaya konan bir fikir olan görünmez el, toplumun kendi kendine ilgilenen bireylerin eylemlerinin bir sonucu olarak yararlanabileceği faydaları açıklar. Görünmez el, serbest bir piyasanın faydalarını savunmak için kullanılan bir argümandı.

Ticari Engeller

Ticaret engelleri, uluslararası ticareti sınırlayan veya kontrol eden bir hükümet politikası veya düzenlemesiyle ilgilidir. Örnekler:

  • Tarifeler
  • Ticaret kotaları
  • Ambargolar

Ekonomiyi anlamanın zorluğu, alanda çok fazla terminolojinin olmasıdır. Bununla birlikte, yukarıda özetlenenler gibi temel ekonomik kavramları öğrenmek için biraz zaman ayırırsanız, şunları yapabilirsiniz:

Ekonomik konuları tartışırken daha güvenle konuşun;

Hangi teorilerin ve kavramların hangi iktisat alanına, örneğin makroekonomi veya mikroekonomiye ait olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin;

Sınavlarınızda veya denemelerinizde bu terimleri, öğretmeninize veya öğretim görevlinize bu terminolojiyi kullanma ve vurgulama konusunda rahat olduğunuzu gösterecek şekilde kullanın.

Ekonomi kavramlarıyla başa çıkmak biraz zaman alabilse de, bu tür kilit terimlerle ilgili anlayışınızı geliştirmek için en iyi taktik, yeni terminolojiyi yavaş ama düzenli bir hızda öğrenmeye çalışmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir