"Enter"a basıp içeriğe geçin

Piyasa Ekonomisi Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, bir piyasa ekonomisi, ekonomik değişkenlerin piyasa güçlerine göre, yani arz ve talebe göre devletten asgari müdahale ile dalgalandığı bir üretim organizasyonudur.

Toplumlar tarih boyunca çeşitli şekillerde ekonomik faaliyetler düzenlediler. Piyasa ekonomisi bunlardan biri ve şu anda dünyada hakim. Bir diğer örgütlenme biçimi de planlı ekonomidir.

Piyasa Ekonomisi Nasıl Düzenlenir?

Piyasa ekonomisinde, üretim araçları esasen karı en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan özel aktörlere aittir.

Fiyatlar yani, emeğin fiyatı olan ücretler, paranın fiyatı olan faiz oranı ve bir para biriminin bir başka para biriminin fiyatı olan döviz kuru, üretilen miktarlar ve üretim faktörlerinin tahsisi, rakip şirketler ve bireylerden elde edilen kar arayışına göre belirlenir. Diğer bir deyişle, fiyatlar devlet düzenlemelerine göre değil arz ve talebe göre dalgalanmaktadır.

Ancak böyle bir ekonomide devletin oynayacağı bir rol vardır. Egemen işlevleri garanti eder ve rekabetin gerçekleştiği yasal çerçeveyi düzeltir.

Devletin ekonomik yaşamdaki rolü ülkeden ülkeye değişir. Örneğin, oldukça liberal bir geleneğe sahip Anglo-Sakson ülkelerinde, devletin ekonomiye müdahalesi sınırlıdır. Kıta Avrupası ülkelerinde, bunlar piyasa ekonomileri olmasına rağmen, devlet ekonomiye, örneğin iş hukukunu daha yakından düzenleyerek ya da bazen çoğunlukta hisse senedi çıkarları alarak daha geniş çapta müdahale eder.

Buna ek olarak, çoğu piyasa ekonomisinde, tamamen ticari sektör ile idare arasında bir aracı sektör vardır.

Piyasa Ekonomisinin Avantajları Ve Dezavantajları

Savunucularına göre, piyasa ekonomisi ekonomik organizasyonun en etkili şeklidir. Bireyler ve kuruluşlar, kişisel faydalarını en üst düzeye çıkarmak için çaba göstermeye ve yenilik yapmaya teşvik edilir. Sonuç, bir bütün olarak ekonomiye fayda sağlayan verimlilik kazanımlarıdır.

Piyasa ekonomisinin savunucuları ayrıca, kamu iktidarı tarafından daha fazla denetlenen ve kontrol edilen alternatif örgütlenme biçimlerinin etkisizliklerinin (SSCB) ağırlığı altında çöktüğünü veya yaşam standardını önemli ölçüde iyileştiremediğini belirtiyorlar.

Ayrıca, piyasa ekonomisi insanların yapmak istedikleri işi ve kazandıkları parayı nasıl harcamak istediklerini vererek özgürlüğünü güçlendirir.  

Ancak, piyasa ekonomisi bazı sorunlar doğurur. Artan rekabet, en savunmasız kişileri reddederek onları yoksulluğa veya çok düşük ücretli işlere zorlar. Böylece, Amerika Birleşik Devletleri gibi piyasa ekonomisinin en başarılı biçimine yönelen ülkeler, yoksulluk ve geniş eşitsizliklerin cebi ile muazzam bir refah biriktirmektedir.

Şirketler tek karlarını aradıklarından, eylemlerinin olumsuz sonuçları hakkında endişelenmeleri de teşvik edilmez. Bu nedenle, uygun düzenleme olmaksızın, piyasa ekonomisi kirlilik veya doğal kaynakların israfına yol açabilir.

Ekonominin küçük bir kısmını kesin olarak destekleyen ancak başka yerlerde daha iyi kullanılabilecek verimsiz harcamaları temsil eden reklamlar. Piyasa ekonomisi her zaman kaynakların en iyi şekilde tahsis edilmesine izin vermez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir